Wikia


De Spooksmurf is een aflevering uit Seizoen 7. Het speelduur is 10 minuten. Deze aflevering was de eerste waarin Dieter Jansen en Bram Bart actief werden.

HoofdrollenEdit

VerhaalEdit

Op een stormactige avond vertelt Opa aan allerlei Smurfen, die niet kunnen slapen vanwege het onweer, een verhaal over Spooksmurfen. Niemand gelooft hem, vooral Brillie niet. Als het verhaal klaar is zegt Grote Smurf dat de Smurfen weer terug naar hun huis moeten gaan en gaan slapen, en Opa's verhaal vergeten. Later, als Brillie ligt te slapen, laat Lolsmurf hem steeds schrikken met zelfgemaakte houten Spooksmurfen. De volgende dag vertelt Brillie bij het ontbijt wat hij vanacht gezien heeft. De Smurfen dachten dat Brillie niet in Spooksmurfen geloofde, en geloven hem niet. Later laat Lolsmurf Brillie zijn huis ingaan. Maar Brillie schrikt erg als hij zijn huis ingaat. Alles staat op de kop. Lolsmurf zegt dat de Spooksmurfen dit hebben gedaan, maar wat Brillie echter niet weet, is dat Lolsmurf zelf alle dingen met touwtjes op zijn kop heeft gezet. Later verft Lolsmurf stippen op Brilsmurfs hele lijf. Brillie moet achteruit huppelen om te kijken of hij zo verlost kan worden van de Spooksmurfen. Brillie huppelt achteruit, en komt zo oog in oog te staan met Smurfin en Smulsmurf, die vragen waar hij mee bezig is. Terwijl Brillie met Smurfin en Smulsmurf staat te praten, zet Lolsmurf alle dingen in Brillie's huis weer op zijn eigen plek. Brillie wil Smurfin en Smul ervan overtuigen dat er Spooksmurfen in zijn huis zijn. Als Brillie de deur wil openen, schuilt Lolsmurf snel achter de deur. Maar wanneer Brillie, Smurfin en Smul naar binnen kijken, staat alles gewoon nog op zijn plek. Smurfin en Smul geloven Brillie niet en lopen weg. Later staat Brillie op de kop met twee veren in zijn hand. Grote Smurf en Opasmurf komen erbij staan en vragen wat er aan de hand is. Klungel zegt dat Brillie zich beschemt tegen Spooksmurfen. Grote Smurf zegt dat er helemaal geen Spooksmurfen bestaan, en Opa vult aan dat ze allemaal opgesloten zijn in kasteel duister. Brillie zegt dat er Spooksmurfen in zijn huis zitten. Grote Smurf en Opa besluiten er te gaan kijken. Als ze bij Brillie's huis de deur openen, komt er een nep-Spooksmurf van Lolsmurf voor hun gezicht te staan. Grote Smurf en Opa trappen hier niet in en roepen Lolsmurf. Lolsmurf komt tervoorschijn en Grote Smurf zegt dat Lolsmurf niet meer van ditsoort grappen mag uithalen. Ondertussen zijn Brillie en Klungel onderweg naar kasteel Duister, waar de Spooksmurfen gevangen zitten. Als ze daar aankomen wordt Klungel al gelijk bang. Brille en Klungel lopen naar een steen toe. Achter die steen zit een donkere ruimte waarin de Spooksmurfen opgesloten zitten. Brillie spreekt de spreuk die op de steen staat uit, en de Spooksmurfen zweven uit de donkere ruimte. Ze gaan naar het Smurfendorp toe om de Smurfen dwars te zitten. Ondertussen veegt Smurfin haar stoepje. Er komt een Spooksmurf bij haar. Smurfin trapt hier niet in, maar als de Spooksmurf haar bezem afpakt, en hiermee dreigend op haar afloopt, rent ze gillend naar Grote Smurf. De Spooksmurfen zorgen ook bij veel andere Smurfen dat alles misgaat. Later zijn enkele Smurfen bij Grote Smurf en Opasmurf gekomen. Ze vertellen wat de Spooksmurfen bij hen hebben gedaan. De Spooksmurfen zijn inmiddels ook bij Grote Smurf binnen gekomen en gooien daar ook van alles om. Dan komen Brillie en Klungel gillend binnen. Ze zeggen dat de Spooksmurfen komen, terwijl die er nu al zijn. Later roept Lolsmurf Grote Smurf en Opasmurf. Hij laat zien dat de Spooksmurfen van zijn nep-snoepjes (die inmiddels ook behoorlijk stinken) aan het eten zijn. De Spooksmurfen vinden dit heel erg lekker. Dit brengt Grote en Opa op een idee. Later gaan enkele Smurfen naar kasteel Duister. Allemaal met een zakje stinkende snoepjes van Lolsmurf. Bij elke stap die ze zetten, leggen ze één van die snoepjes neer. Hun plannetje werkt; de Spooksmurfen achtervolgen hen. Op den duur zijn de snoepjes op. Dat komt door Smulsmurf, die, als enige die het lekker vindt, veel op heeft gegeten. Maar Grote Smurf heeft weer een plan. Je kan de stinkende geur ruiken als Smulsmurf zijn mond opent. Dus houdt Smul zijn mond open en komen de Spooksmurfen in kasteel Duister, waar de Smurfen intussen al in zijn gelopen. Als ze weer bij de steen zijn spreekt Brillie de spreuk weer uit, maar de deur gaat niet open. Brillie spreekt de spreuk opnieuw uit, en nu gaat de deur wel open. Grote Smurf heeft nog een extra snoepje. Hij gooit hem in de donkere ruimte waar de Spooksmurfen gevangen waren, en de Spooksmurfen gaan allemaal op het snoepje af. Als ze er allemaal inzitten doen de Smurfen de deur weer dicht. Terug in het dorp biedt Lolsmurf zijn exuces aan aan Brillie. Brillie denkt dat hij weer Spooksmurfen hoort, maar het is Smulsmurf die buikpijn heeft doordat hij teveel heeft gegeten van Lolsmurfs snoepjes.

Cast (NL)Edit

  • Brilsmurf - Fred Butter
  • Lolsmurf - Dieter Jansen
  • Opasmurf - Jan Wegter
  • Grote Smurf - Carol van Herwijnen
  • Klungelsmurf - Corry van der Linden
  • Smulsmurf - Ruud Drupsteen
  • Smurfin - Lucie de Lange
  • Schildersmurf - Bram Bart
  • Muzieksmurf - Paul van Gorcum